Trang chủ Trại mộc nhỏ thiếu vốn sắp phá sản cần tìm người hợp tác!

Trại mộc nhỏ thiếu vốn sắp phá sản cần tìm người hợp tác!

Tìm người đầu tư sản xuất đồ gỗ nội thất

Tìm người đầu tư sản xuất đồ gỗ nội thất.

Liên lạc nguyenhola@gmail.com để nói rõ nếu thấy có thể hợp tác,cảm ơn!

Mọi người nói gì ?

Viết bình luận