Trang chủ Tìm nguồn vốn hợp tác kinh doanh ứng dụng mạng xã hội

Tìm nguồn vốn hợp tác kinh doanh ứng dụng mạng xã hội

Hiện tại e đang làm dự án mạng xã hội nhưng làm được 50% do thiếu vốn nên chưa thể hoàn thành, anh chị em nào có am hiểu chút ít về lĩnh vực kinh doanh này xin

Hiện tại e đang làm dự án mạng xã hội  nhưng làm được 50% do thiếu vốn nên chưa thể hoàn thành, anh chị em nào có am hiểu chút ít về lĩnh vực kinh doanh này xin liên hệ với e để biết thêm chi tiết về ứng dụng. (Mr Bình 0359638181)

" lưu ý ứng dụng mới viết được 50% do thiếu kinh phí nên e cần nguồn vốn để tiếp tục viết, e sẻ bán trái phiếu chuyển đổi nên rất có lợi cho anh chị". Hoặc ai có đủ tiềm lực e sẻ bán lại toàn bộ hệ thống và e sẻ làm việc lại cho anh chị vì đây là đứa con tinh thần của e". 

Mọi người nói gì ?

Viết bình luận