Trang chủ Tag Khởi nghiệp từ số 0

Khởi nghiệp từ số 0


Không phải bỏ tiền đầu tư, hợp tác dự án thương mại điện tử

Không phải bỏ tiền đầu tư, hợp tác dự án thương mại điện tử

Chuẩn bị cho ý tưởng khởi nghiệp: sân chơi thương mại điện tử. Hợp tác: không phải bỏ tiền đầu tư, đầu tư bằng khả năng sáng tạo, công sức thu lại % cổ phần
Mời hợp tác bán dế thịt - không cần vốn

Mời hợp tác bán dế thịt - không cần vốn

Tìm người hiểu biết về kinh doanh tại campuchia. Tìm khách hàng tại campuchia để bán dế thịt. Hoa hồng thoả đáng, trại dế đảm bảo nguồn hàng
loading...