Trang chủ minh đang co y tưởng kinh, co kha nang thanh cong rat cao đang can tim nha đau tu von hop tac nh

minh đang co y tưởng kinh, co kha nang thanh cong rat cao đang can tim nha đau tu von hop tac nh

Ngành nghề: ...

Phạm vi (tỉnh hay toàn quốc): ...

Vốn: ...

Thông tin thêm: ...

Xem thêm

loading...

Mọi người nói gì ?

Viết bình luận

...cần tìm ng hợp tác mà bn ko cho thông tin lh, ko nêu dc ý tưởng của mình thì , ai hợp tác với bn dc, đây là mail của mình, nếu cần vốn hợp tác thì LH [email protected]