Trang chủ Mình có ý tưởng kinh doanh rất khả thi

Mình có ý tưởng kinh doanh rất khả thi

Ý tưởng công nghệ tạo app di động nhưng không eo hẹp như grab hay ship chỉ có mỗi di chuyển và vận chuyển. Ứng dụng này phù hợp với đa số người, ai cũng cần. Li

Ý tưởng công nghệ tạo app di động nhưng không eo hẹp như grab hay ship chỉ có mỗi di chuyển và vận chuyển. Ứng dụng này phù hợp với đa số người, ai cũng cần. Liên kết mọi nhu cầu và cung ứng hợp lý kèm đánh giá người dùng nhằm tạo uy tín.

Mọi người nói gì ?

Viết bình luận