Trang chủ Khởi sự kinh doanh Cần Thơ

Khởi sự kinh doanh Cần Thơ

Mình tên Hồ, hiện tại đang ở Cần Thơ, có bạn nào ở Cần Thơ có ý tưởng kinh doanh thì vào đây cùng hợp tác nhé! Tên: Lưu Phước Hồ Số điện thoại: 0969.08.05.08 Ya

Mình tên Hồ, hiện tại đang ở Cần Thơ, có bạn nào ở Cần Thơ có ý tưởng kinh doanh thì vào đây cùng hợp tác nhé!
Tên: Lưu Phước Hồ
Số điện thoại: 0969.08.05.08
Yahoo: em_visaotronglongtoi1986
Mail: phuocho07@gmail.com

Mọi người nói gì ?

Viết bình luận