Trang chủ Cần vốn đầu tư

Cần vốn đầu tư

Ngành nghề: ...điện gia dụng và linh kiện điện thoại

Phạm vi (tỉnh hay toàn quốc): ... cà mau

Vốn: ...100 đến 150 triệu

Thông tin thêm: ... hợp tác có nhà sẳn đang kinh doanh, chỉ thiếu vốn, chỉ đầu tư chia lợi nhuận thôi

Xem thêm

loading...

Mọi người nói gì ?

Viết bình luận