Trang chủ Cần hợp tác với người có vốn nhàn dỗi

Cần hợp tác với người có vốn nhàn dỗi

Ngành nghề: ...dệt vải

Phạm vi (tỉnh hay toàn quốc): ...tỉnh

Vốn: 500 đến 1 tỷ để làm vốn lưu đông...

Thông tin thêm: lợi nhuận 20% 1 năm đảm bảo vốn góp...

Xem thêm

loading...

Mọi người nói gì ?

Viết bình luận