Trang chủ Bản quyền

Bản quyền

Các bài viết của CáchKinhDoanh.net được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế.

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài nội dung liên quan đến bản quyền như sau.

Quy định về chia sẻ bài viết

1. Cachkinhdoanh.net giữ bản quyền toàn bộ nội dung liên quan đến website này và chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản quyền bài viết.

2. Bạn không được phép sử dụng nội dung tại website này cho mục đích thương mại trước khi có sự cho phép của chúng tôi.

3. Bạn được phép sử dụng lại nội dung này vào mục đích phi thương mại nhưng không được cố ý chỉnh sửa gây hiểu nhằm cho người đọc.

4. Mọi hoạt động sử dụng lại nội dung phải ghi rõ: Nguồn từ cachkinhdoanh.net

Quy trình giải quyết tranh chấp

Trước tiên sẽ giải quyết tranh chấp theo sự thỏa thuận giữa 2 bên trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Nếu không thể giải quyết, chúng tôi sẽ buộc lòng report site của bạn lên Google DMCA.