Trang chủ An toàn với ý tưởng kinh doanh?

An toàn với ý tưởng kinh doanh?

Ví dụ mình có ý tưởng kinh doanh độc đáo, không đăng kí bản quyền gì và tìm người hợp tác hoặc có thể sang nhượng nó. Làm sao để có thể chắc chắn khi đưa ra nội

Ví dụ mình có ý tưởng kinh doanh độc đáo, không đăng kí bản quyền gì và tìm người hợp tác hoặc có thể sang nhượng nó. Làm sao để có thể chắc chắn khi đưa ra nội dung với đối tác không bị chiến đoạt? Và nơi nào có thể gửi gắm an toàn?
Cảm ơn ạ!

Mọi người nói gì ?

Viết bình luận