Trang chủ Amazon dùng máy bay không người lái để giao hàng

Amazon dùng máy bay không người lái để giao hàng

Bài học rút ra từ sự kiện amazon sẽ dùng máy bay không người lái để giao hàng là phải luôn luôn gia tăng lợi ích cho khách hàng cũng như lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trước các đối thủ cạnh tranh.

Sự kiện amazon sẽ dùng máy bay không người lái để giao hàng

Sự kiện amazon sẽ dùng máy bay không người lái để giao hàng đã lên mặt báo từ những ngày dự án này mới được bắt đầu. Ở đây, tôi sẽ không trình bày lại chi tiết về sự kiện này mà sẽ chỉ rút những bài học từ một sự kiện lớn của amazon.

Chủ tịch Bill Gates của Microsoft cho rằng kế hoạch của Amazon trong việc giao hàng bằng máy bay không người lái trong tương lai là khá lạc quan.

"Thật tuyệt vời nếu như ý tưởng đó trở thành sự thật. Nếu chúng ta có thể sử dụng máy bay không người lái vào mục đích giao hàng thì việc giao hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn, giảm chi phí. Ngoài ra, máy bay không người lái có thể dùng trong công tác cứu trợ nhân đạo cho những người ở những nơi khó khăn", ông Gates cho biết trong cuộc phỏng vấn.


Gia tăng lợi thế cạnh tranh và lợi ích cho khách hàng

Như bạn đã biết, đặc điểm của mỗi ngành đều tồn tại những yếu tố then chốt để cạnh tranh và bạn nghĩ trong ngành thương mại điện tử thì sao: Giá cả, tốc độ giao hàng và niềm tin vào người bán.

Khi phát triển dự án này, amazon đã nhắm tới kết quả: việc giao hàng sẽ trở nên dễ dàng, giảm chi phí và thời gian không tới 30 phút.

Không bàn tới kết quả của sự khác biệt hóa trong khâu giao hàng cũng như bỏ qua yếu tố bền vững của khác biệt hóa, thì ý tưởng này là một ý tưởng tuyệt vời giúp amazon gia tăng lợi thế cạnh tranh của mình trước các đối thủ khác và mang lại nhiều hơn lợi ích cho khách hàng.

Bạn học được gì từ sự kiện này ?

Mọi người nói gì ?

Viết bình luận